"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ungas frågor och svar - Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com

CAN har publicerat en ny rapport som innehåller en översikt kring drogsituationen i Sverige samt information om risk- och skyddsfaktorer. Med utgångspunkt i undersökningen Skolelevers drogvanor har rapportförfattarna tittat närmare på de som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com och vilka ämnen som besökare ställer frågor om.

  • Att det finns en samvariation mellan att ha debuterat med alkohol, tobak eller cannabis före 14 års ålder och att ha mer omfattande substansanvändande i årskurs 9.
  • Att intensivkonsumtion av alkohol är mer än dubbelt så vanligt bland de som har debuterat med någon substans innan 14 års ålder.
  • Det är tre gånger så vanligt att ha använt cannabis någon gång bland de som debuterat innan 14 års ålder, än de som har debuterat senare.
  • Bland de tidigare debutanterna är det främst alkohol och tobak som har använts innan 14 års ålder.
  • Sidan Drugsmart.com används till största del av dess primära målgrupper, unga och vuxna i ungas närhet.
  • I åldrarna 13-19 år är narkotika det vanligaste ämnet att ställa frågor om, medan frågor kring råd och stöd är vanligast i åldersgruppen 26 år och äldre.

Rapporten i sin helhet finner ni här.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se