"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Två nya rapporter under omvärldsbevakning - välfärdsteknik/digitalisering

Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden (SKR, 2020)

Allt fler positiva till att få service digitalt, så sammanfattar SKR en webbenkät som besvarade av 4211 personer mellan 18–79 år i april 2020.

Omvärldsrapport digitalisering maj 2020 (SKR, 2020)

SKR har i sin omvärldsrapport Digitalisering maj 2020 sammanställt händelser och trenden från januari- maj 2020.

Länk till vår sida om omvärldsbevakning välfärdsteknik/digitalisering.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se