"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Systematisk översikt som screening vid ohälsosam alkoholkonsumtion (SBU)

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening och beteendeförändranden stödsamtal för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion.

En slutsats är att det för vuxna finns screeningsinstrument för primärvård som effektivt kan identifiera personer med ohälsosam alkoholkonsumtion. En annan slutsats är att det inte finns något vetenskapligt bevis för att stödsamtal har oavsiktliga ohälsosamma effekter.

Sammanfattning och kommentarer kan läsas via länken.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se