"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? Webbsänd konferens om evidens och metoder inom socialtjänst

Jobbar du som chef, beslutsfattare eller har särskilt ansvar för utvecklingsfrågor?

Vill du veta mer om forskningsläget och evidensbaserade arbetssätt?

Välkommen till en ett webbsänd konferens fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!

Tid: 14 oktober, 2020 kl 13.00–16.00

Plats: Webbsändning, länk publiceras på SKR:s och SBU:s webbplatser i god tid innan sändning

Kostnad: Kostnadsfritt

Moderator:

Ing-Marie Wieselgren, Projektchef och Nationell samordnare för psykiatri, SKR

Tid Programpunkt Föreläsare

13.00–13.10 Inledning Knut Sundell, projektledare, SBU, Ing-Marie Wieselgren, Moderator

13.10–13.30 Vetenskapligt förhållningssätt, Emma Frans, epidemiolog och vetenskapsskribent

13.30–13.45 Vad gör man när det inte finns någon forskning? Ing-Marie Wieselgren, Knut Sundell, Mia Ledwith, samordnare, SKR

13.45–13.55 Våld i nära relationer, Gunilla Fahlström, projektledare SBU, Kerstin Wanhatalo, handläggare, SKR

Frågor, reaktioner, Ing-Marie Wieselgren Moderator

14.00–14.10 PAUS

14.10–14.20 Musikterapi – Äldre, Lars Sonde, FoU-enheten, Lotta Roupe, Silviahemmet

Frågor, reaktioner, Ing-Marie Wieselgren Moderator

14.25–14.40 Covid-19, Socialtjänst, äldrevård: personal och närstående, Corona

Frågor, reaktioner, Ing-Marie Wieselgren Moderator

14.45–15.00 Unga som begår brott, Therese Åström, projektledare SBU, Lina Leander, projektledare SBU, Mikael Mattsson Flink

Frågor, reaktioner, Ing-Marie Wieselgren Moderator

15.05–15.15 Vård av unga, Knut Sundell, projektledare SBU, Mikael Mattsson Flink

15.15–15.35 Stöd i förändringsarbete, Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete, Karolinska institutet

15.35–15.45 Frågor, reaktioner, Ing-Marie Wieselgren Moderator

Konferensens målgrupp är personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare.

Ingen anmälan krävs – konferensen är öppen för alla som vill delta.

Arrangörer: SBU i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se