"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Rapport från Socialstyrelsen om Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020

I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020, ges en samlad bild av området.

Rapporten är i huvudsak en sammanställning av andra rapporter. Några sammanfattande iakttagelser är att olika undersökningar visar att anhörigomsorgen ökar, insatser för att minska stigma om psykisk ohälsa är en viktig del i ett brett arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid, förskrivning av olämpliga läkemedel och läkemedelskombinationer till personer 75 år eller äldre fortsätter att minska, med ökande ålder förlorar många äldre personer regelbundna tandvårdskontakter och inom äldreomsorgen har kommunerna dragit störst nytta av den ökade användning av välfärdsteknik.

Rapporten kan läsas i sin helhet via denna länk

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se