"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Rapport från Socialstyrelsen om uppgifter och utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

För sjunde året redovisar Socialstyrelsen uppgifter om utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Övergripande så framkommer att användning av välfärdsteknik ökar i kommunerna men samtidigt har många kommuner svårigheter att breddinföra tekniken. Några hinder för digital utveckling är brist på kompetens på flera nivåer, hög personalomsättning och brist på heltäckande och stabil infrastruktur. Några framgångsfaktorer för en lyckad digitalisering är intresse, dialog och vilja till förändring på alla nivåer, styrande dokument för införande av digital teknik och samarbete inom kommunen och med andra aktörer.

Rapporten kan läsas i sin helhet via denna länk.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se