"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Rapport från SBU om läkemedelsbehandling hos äldre

SBU har i en systematisk litteraturöversikt utvärderat effekter, risk för biverkningar och upplevelser av vård vid läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre.

Några slutsatser är att läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre personer har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo. I studier med kvalitativ design har äldre personer med smärta upplevt att de blivit förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla.

Översikten kan läsas i sin helhet via följande länk.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se