"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Populärvetenskaplig rapport: Hellre en rimlig jobbsituation än applåder - vårdpersonalens budskap om arbetssituationen under den första tiden av smittspridning av Coronaviruset i Sverige 2020

Erica Wall, Mittuniversitetet, har skrivit en populärvetenskaplig rapport på temat vårdpersonalens budskap om arbetssituationen under den första tiden av smittspridning av Coronaviruset i Sverige 2020.

Rapportens syfte var att ge en sammanfattande bild av vad vårdpersonal i Sverige, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, menar att omgivningen behöver veta om arbetet under den första tiden av Coronapandemin samt vilka behov detta ger uttryck för. Totalt har 33 intervjuer genomförts med personal inom vård och omsorg i varierande verksamheter och i olika delar av landet. Vårdpersonalens budskap till arbetsgivare och omgivande samhälle relateras framförallt till arbetsvillkor inom vården, det handlar om organisation, ledarskap, riskhantering och arbetsmiljö. Några uttryck för detta förmedlas i följande budskap:

  • Vi upplever att kommunal omsorg glöms bort när akut- och intensivvård fokuseras
  • Vi är oroliga över uthålligheten inom vård och omsorg

Rapporten kan läsas i sin helhet i följande länk.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se