"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Omvärldsbevakning

En del av vårt uppdrag är kunskapsspridning. Vi publicerar därför omvärldsbevakning i den mån vi hinner.

Vi har under en tid lagt ut aktuell omvärldsbevakning som nyheter på vår hemsida.

Nu har vi även skapat en sida för att samla omvärldsbevakning kopplat till sociala samrådsgruppens, SocSam:s, prioriterade områden (mandatperioden 2018-2022):

  • God och nära vård
  • Kvalitetsförbättrande samverkansformer
  • Psykisk hälsa
  • Välfärdsteknik/digitalisering

På sidan kommer vi att publicera kunskapsprodukter/forskning inom respektive område.

Här kommer du till startsidan för omvärldsbevakning.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se