"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny systematisk översikt från SBU: Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden, enligt en systematisk översikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt.

Följ länken nedan för att komma till översikten.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se