"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny rapport från Socialstyrelsen:

Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

I rapporten framgår bland annat att mer än hälften av de som år 2017 vårdades inom specialiserad öppenvård eller slutenvård för intag av beroendeframkallande substanser även fick vård för en eller flera psykiatriska diagnoser under perioden 2016–2018. För kvinnor påvisades den här typen av samsjuklighet hos 64 procent och för män hos 52 procent.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se