"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

 Ny rapport från Folkhälsomyndigheten;

Den svenska narkotikasituationen 2019

Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Publicerade uppgifter gäller år 2018 och sammanfattar bland annat användning av narkotika, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete.

I korthet visar rapporten att:

  • Kommunerna använder ett brett urval av insatser i det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Andelen som uppger att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna har ökat i flera åldersgrupper.
  • En fortsatt ökning av antalet narkotikabeslag och brott ses.
  • Fler regioner erbjuder sprututbyte.
  • Majoriteten av personerna som fick narkotikarelaterad vård använde mer än en substans och ofta opioider.
  • Under 2018 ses en minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall men opioider är fortfarande vanligast orsak till dödsfallen.
0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se