"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny FoU-medelsrapport publicerad - Makt och bemötande inom LSS i Jämtlands län

Bengt Månström. Östersunds kommun har under 2020 genomfört ett FOU-medelsprojekt, Makt och bemötande inom LSS i Jämtlands län - En vinjettstudie med LSS-personal från fyra kommuner

Ibland hör man talas om situationer inom vården som utmärks av att man som personal inte riktigt vet hur man ska bemöta en medborgare. Beroende på att olika saker som man har att ta hänsyn till står mot varandra i en och samma situation. Man kan säga att situationen då kännetecknas av ett dilemma. Den här rapporten handlar om sådana situationer inom LSS-området. En grundläggande sak för personal att ta hänsyn till inom LSS är att stödanvändaren – den som är beviljad stöd eller service inom LSS – enligt lagen har rätt till självbestämmande. Frågan är då: Hur bemöts man som stödanvändare i sådana situationer?

Författarens förhoppning med projektet har varit att läsaren ska ha kunnat få större insikter i de svårigheter som kan uppstå i det vardagliga arbetet inom LSS. Och inte minst att man kan se studiet av olika besvärliga situationer i vinjettform, som en möjlig arbetsmetod som personalgrupper kan använda sig av för att träna på att belysa besvärliga situationer ur olika perspektiv.Läs rapporten i dess helhet här. Pdf, 807 kB.

1 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se