"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny FoU-medelsrapport: Organisation för personalkontinuitet i hemtjänst -Utvecklingsprojekt i Krokoms kommun, Jämtlands län

I Krokoms kommun pågick under 2012 - 2013 ett arbete med att införa lokala värdighetsgarantier. Arbetet handlade om att utifrån den nationella värdegrunden höja kvaliteten i äldreomsorgen, öka tydligheten om vilken service och omsorg äldre invånare kan förvänta sig. En del av arbetet handlade om hur Krokoms kommun kan erbjuda en god kontinuitet när det gäller antalet hemtjänstpersonal som brukaren träffar under en månad. Detta gav idén till att genomföra utvecklingsprojektet rörande organisation för personalkontinuitet i hemtjänsten.

Syftet med studien var att i projektform undersöka hur man i Krokoms kommun kan organisera för personalkontinuitet i hemtjänsten. Hur organiserar man för personalkontinuitet i hemtjänsten i andra kommuner? Hur anpassas kontaktmannaskap, områdesindelning, planeringssystem och schemaläggning? Vilka förändringar är nödvändiga/viktiga för att uppnå högre personalkontinuitet? Vilken blir påverkan på upplevd arbetsmiljö och kundnöjdhet?

Studien genomfördes i ett hemtjänstområde i Krokoms kommuns hemtjänst där man har upplevt problem med personalkontinuitet och kontinuitet i kontaktmannaskapet.

Länk till rapporten Pdf, 423.6 kB.

1 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se