"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny CAN-rapport - Cannabis, alkohol, tobak och riskuppfattning hos unga

CAN har publicerat en ny rapport om ungas uppfattning om risker med att röka, dricka och att använda cannabis följer inte samma utvecklingskurva som konsumtionen.

Utdrag ur nyheten på CAN:s webb:
Vi kan se att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alkohol i stort sett har halverats under samma period, säger Anna Englund, CAN.

När det gäller cannabis ser det helt annorlunda ut. Ungdomar har fått frågan om de har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt ser vi hur uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %, säger Johan Svensson, CAN.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se