"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Nu finns fler texter som förklarar juridiska begrepp vid dokumentation på Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården.

 
På Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården finns juridiskt stöd för dokumentation som riktar sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Texterna presenterar vissa huvuddrag i lagstiftningen på området och innehåller förenklingar. Det är författningstexten som gäller.

https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/aktuellt/Sidor/Mer-stod-om-juridik-kring-dokumentation.aspx

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se