"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Nationell utvecklingskonferens 2020 – hälsa, vård och omsorg

I november 2020 arrangerar SKR den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg

  • Tid: 3 november 2020 - 4 november 2020
  • Plats: Svenska Mässan
  • Ort: Göteborg
Målgrupp: Konferensen är öppen för förtroendevalda, chefer och medarbetare inom regioner, kommuner samt utförare - organisationer och företag - som arbetar på uppdrag av regioner eller kommuner. Konferensen är dessutom öppen för patienter och brukare, studenter, akademi samt professionsföreningar och fackliga organisationer.

Innehåll

Syftet med konferensen är att deltagare, föreläsare och experter tillsammans ska bidra till den verksamhetsutveckling och nya arbetssätt som behövs för att klara framtidens välfärd. Målet är konkret kunskap och idéer som leder till faktisk förbättring och förändring, och där samarbete över organisationsgränser är en nyckel till framgång. Det handlar bland annat om hur vi tillsammans kan öka patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet och dessutom klara kompetensförsörjningen.

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg är ett forum för alla som vill vara med och skapa framtidens välfärd – en plats att lära av andra och varandra, få inspiration och hitta kraft för förbättringar där vi använder bästa tillgängliga kunskap och mest effektiva arbetssätt.

Det är nu möjligt att via konferensens webbplats bidra till programmet genom att anmäla ett seminarium, en föreläsning eller en poster.

Länk till SKRs hemsida.

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se