"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Möjlighet att föra dialog med FoU Jämt inför ansökan av FoU-medel 2020!

Har du en projektidé som du vill få möjlighet att utveckla
på din arbetsplats/ inom ditt verksamhetsområde?

Den 28/8 kl 10-12 finns möjlighet för er som har en projektidé att träffa oss inom FoU Jämt digitalt. Kontakta vår funktionsbrevlåda foujamt@regionjh.se om ni är intresserade.

Sista ansökningsdag för 2020 års projekt är den 11 oktober. Därefter tar FoU-rådet beslut om vilka ansökningar som beviljas projektmedel.

Alla som arbetar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i länets kommuner kan söka FoU-medel för att stimulera verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Detta gäller även för personal i privata företag och kooperativ som arbetar inom ovannämnda verksamhets-områden på uppdrag av kommunal huvudman.

I budget för 2020 finns totalt 250 000 kronor avsatta för FoU-medel.

Här finner ni mer information om utlysning/ansökan 2020 Word, 110.5 kB.

Länk till anvisningar/ansökningshandlingar.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se