"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

MFD välkomnar till ett seminarium om hjälpmedel och aktiv fritid


Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att kartlägga enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur en aktiv fritid kan främjas lokalt och regionalt. Välkommen på seminarium med fokus på hjälpmedel.

Seminariet innehåller:

  • MFD presenterar resultat från två nya undersökningar. Den ena hur personer med funktionsnedsättning beskriver tillgången till hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Den andra hur förskrivare skriver ut hjälpmedel för en aktiv fritid och i vilken utsträckning de tipsar om tillgängliga aktiviteter.
  • David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken nationellt, berättar om hur Fritidsbanker runt om i landet lånar ut utrustning för fritidsaktiviteter.

Seminariet är kostnadsfritt och går att följa via webben.

Om du vill titta på webbsändningen: http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/evenemang/seminarium-om-hjalpmedel-och-aktiv-fritid

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se