"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

MIUN 2020

Länsdialog mot missbruk och beroende

Idag arrangerar FoU Jämt tillsammans med SKR och Mittuniversitetet en länsdialog kring SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende, 13-29 år.

Just nu talar Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKR om handlingsplanen.

Senare under dagen fokuserar vi på länet, dels får vi ta del av aktuell situation och dels planerar vi fortsatt arbete i länet!

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se