"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Kan vi minska fallolyckor genom hälsosamma matvanor?

Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten?-Råd om bra mat för äldre

Hälsosamma matvanor hjälper oss att må bra genom hela livet. Med åldern förändras både kroppen och vardagen. För den som är äldre kan det till exempel innebära att aptiten minskar. Då kan hen behöva äta lite annorlunda för att behålla styrka och hälsa.

Ta del av livsmedelsverkets nypublicerade material nedan.

0 av 0 gillar detta

Text

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se