"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Jobbar du med äldrefrågor och är intresserad av hälsoperspektiv på åldrande?

Socialstyrelsen söker kloka krafter till en workshop för att inom ramen för det Nordiska partnerskapet för hälsa och välbefinnande jobba fram en plan för samverkan i Östersjöregionen.

Hör av dig till Åsa Hedberg Rundgren på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum om du är nyfiken på detta!

Mail: asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se
Tel: 08-690 58 09

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se