"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

INBJUDAN LÄNSDIALOG HANDLINGSPLAN MOT MISSBRUK OCH BEROENDE 13-29 år

- Så kan vi arbeta lokalt och regionalt med SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13 –29 år!

Länsdialogen vänder sig till politiker och chefer, strateger och andra nyckelpersoner från kommunerna och regionen samt brukarrepresentanter och andra relevanta aktörer i länet med intresse för missbruks- och beroendefrågor.

Datum och tid: Tisdag 11 februari 2020. Programmet startar kl 09.00 och avslutas kl 16.00

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se