"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Den 11 mars publicerades utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst, utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen, SOU 2020:14. Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik.

Kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen inom äldreomsorgen men fortfarande är det mycket få äldre som får tillgång till tjänster utformade med välfärdsteknik, trots de fördelar som välfärdstekniken har i olika avseenden. Utredningen har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Vidare föreslår utredningen lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Utredningen finns här.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se