"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

FoU-medel 2020

Har du en projektidé som du vill få möjlighet att utveckla
på din arbetsplats/ inom ditt verksamhetsområde?

Alla som arbetar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i länets kommuner kan söka FoU-medel för att stimulera verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Detta gäller även för personal i privata företag och kooperativ som arbetar inom ovannämnda verksamhets-områden på uppdrag av kommunal huvudman.

I budget för 2020 finns totalt 250 000 kronor avsatta för FoU-medel.

Här finner ni mer information om utlysning/ansökan 2020 Word, 110.5 kB.

Länk till anvisningar/ansökningshandlingar.

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se