"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

FoU Helsingborgs forskningsfrukostar

FoU Helsinborg kommer under hösten att arrangera forskningsfrukostar en gång i månaden. För oss som inte är på plats finns möjlighet att följa frukostarna via deras Facebooksida.

Frukostarna bjuder på föredrag inom en rad olika discipliner, med den fortsatt gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering.

För mer information följ länken.

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se