"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Forterapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog? Filmad och textad presentation med professor Peter Allebeck.

Föreläsningen igger nu upplagd på Länsstyrelsen Västra Götalands Youtubekanal.

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se