"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Digitalisering i välfärden - Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

SKR har via två webbenkäter undersökt hur studenter och medarbetare i välfärden ser på digitalisering och användning av digital teknik i sitt arbete och vilka erfarenheter de har.

Majoriteten av de yrkesverksamma är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen. Få studenter upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet. Studien finns här.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se