"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

CAN:s rapport om befolkningens alkoholvanor

Rapporten visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i befolkningen under 2000-talet. Konsumtionsmönster med avseende på kön respektive ålder framgår, liksom hur stora mängder som dricks och hur detta fördelas på olika dryckestyper.Även hur konsumtionen varierar under årets månader och veckans dagar redovisas i rapporten.

I rapportens sammanfattning framgår bland annat att:

  • Den totala alkoholförbrukningen har ökat i den äldsta åldersgruppen, särskilt för kvinnor, samtidigt som den minskat bland övriga åldersgrupper. Sammantaget har detta lett till att totalkonsumtionen sjunkit under perioden. Nedgången är störst för män under 50 år och detta har lett till att könsskillnaderna minskat. Samtidigt är konsumtionen trots allt fortfarande större i den åldersgrupp bland männen som dricker minst (65–84-åringar) jämfört med den åldersgrupp bland kvinnor som dricker mest (17–29-åringar).
1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se