"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Anonymt stöd via nätet vid cannabisberoende

Den 18 februari 2020 publicerades forskningsstudien "Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial". I studien undersöks effekten av anonymt och internetbaserat stöd för personer med regelbundet cannabisbruk

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se