"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Äldre med demens upplever bristande respekt i hemtjänsten

Detta kommer fram i en nationell undersökning som utgår från data i nationella brukarundersökningen för åren 2016 till 2018, som gjorts av Socialstyrelsen, populärvetenskaplig presentation går att läsa via länk:

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2020/september/aldre-med-demens-upplever-bristande-respekt-i-hemtjansten/

Vill man läsa den vetenskapliga artikeln finns den i denna länk:

https://www.jamda.com/action/showPdf?pii=S1525-8610%2820%2930591-0

1 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se