"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Aktuellt från Vårdanalys:

Kompetensförsörjning inom socialtjänst - rapport

Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i socialtjänsten är centrala för att ge invånarna rätt stöd i rätt tid. Myndigheten för Vårdanalys har i en rapport analyserat hur försörjningen av handläggare ser ut samt hur kommunerna och staten arbetar för att säkra en god kompetensförsörjning.

Läs rapporten här.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se