Tjänstepersonsarenor

Samverkan mellan tjänstepersoner i länets kommuner sker kontinuerligt och genom särskilda arenor för samordning och samverkan. Flera av dessa arenor samordnas inom ramen för den kommunala överenskommelsen.

Exempel på arenor för samverkan mellan tjänstepersoner på kommunövergripande nivå:

  • Kommunchefer

Exempel på arenor för samverkan inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

  • Förvaltningschefer
  • IFO-chefer
  • MAS/MAR

Exempel på arenor för samverkan inom barn och utbildning:

  • Förvaltningschefer
  • Elevhälsochefer

Grupperingarna träffas minst fyra gånger per år med syfte att föra dialog i frågor där det behövs en samsyn i länet samt ha kollegialt utbyte i aktuella frågor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se