Primärkommunala rådet

Primärkommunala rådets uppgift är att vara ett forum för samverkan mellan kommunerna i primärkommunala frågor samt vara forum för frågor som ska behandlas i Regionens samverkansråd.

Primärkommunala rådet träffas åtta gånger per år.

Primärkommunala rådet har två samrådsgrupper med länets kommuner, ett för barn- och utbildningsfrågor (BUZ) och ett för sociala samt vård- och omsorgsfrågor (SocSam).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se