Dokument och avtal - kommungemensamma

I listen till vänster publiceras interkommunala dokument, överenskommelser och avtal mellan kommunerna inom olika områden.

Avtal gemensamma med Region Jämtland Härjedalen publiceras på vår samverkanssida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se