BUZ

Barn- och utbildning i Z län (BUZ) är en politisk arena för samverkan mellan länets kommuner inom barn- och utbildningsområdet.

Genom länsgemensam samverkan ska kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet genom omvärldsbevakning, förändringsarbete etc.

Deltar i BUZ gör ordförande i kommunernas barn- och utbildningsnämder/motsvarande och förvaltningschefer/motsv. samt samordnare barn och utbildning.

Protokoll publiceras här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se