Samverkansarenor och avtal

I Jämtlands län finns en väl uppbyggd samverkan mellan politiker och tjänstepersoner i länets kommuner. En del av denna samverkan samordnas inom ramen för den kommunala överenskommelsen.

I Menylisten publiceras information om de kommunala arenorna. Vidare publiceras interkommunala dokument, överenskommelser och avtal mellan kommunerna.

Information om arenor och avtal/överenskommelser som är gemensamma med Region Jämtland Härjedalen finner ni på länets kommuners och Region Jämtland Härjedalens samverkanssida.

Sammanträdestider för samverkansarenor inom skola och socialtjänst/kommunal hälso- och sjukvård 2022 finns här. Pdf, 220 kB.

Arenor

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se