Lärcentrum

LärCentrum är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling i regionens kommuner. Det är också en motor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.

Den kommunala vuxenutbildningen - Komvux har de senaste åren genomgått många och grundläggande förändringar. Idag finns LärCentrum där man som vuxenstuderande kan välja på mer än 500 kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Man kan också använda LärCentrum om man läser någon av universitetens många kurser och program på distans.

LärCentrum finns i länets alla 8 kommuner och är en plattform för samverkan mellan kommuner då det gäller det vuxna lärandet. Tillsammans drivs flera utvecklingsprojekt och man samordnar utbildningar så att vuxenstuderande ska få ett så brett och varierat utbud som möjligt. Kunskap och utbildning är en väg till yrke och arbetsmarknad men också en viktig del i en individs personliga utveckling.

Besök också LärCentrums externa webbplats.