Barn och utbildning

Verksamheten omfattar samordning och utvecklingsarbete inom barn och utbildningsområdet från förskola, grundskola och gymnasieskola för Jämtlands län.

Det finns flera samrådsgrupper, såsom Buz (barn- och utbildning Jämtlands län), Barnarenan och L-ifo. Samrådsgrupperna syftar till att genom länssamverkan dra nytta av varandras kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet, förändringsarbete, kontakter med olika aktörer och andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter och utredningar.

Verksamheten har vidare intern och extern samverkan mellan funktioner och arenor om länets samverkan/utveckling av frågor rörande barn och unga. Denna samverkan uppstår om någon aktör finner ett behov av samordning/samarbete.

Mer information

Protokoll från Buz Samverkan Region Kommun