Laddning destination

SiSL – Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland

Ditt bollplank kring laddstationer och laddbara bilar

I projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) arbetar vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län.

Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även på landsbygden.

Vi driver projektet tillsammans med BioFuel Region för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Projektet pågår 2018-2022 med målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

En stor del av projektet fokuserar på att öka kunskapen om elbilar och de förutsättningar som norra Sverige har för att kunna köra elbil. Vi besöker alla kommuner i Västernorrland och Jämtlands län och genomför olika typer av föreläsningar och workshops. Vi har också dialogsamtal med olika aktörer i syfte hitta finansiering för investering och drift av snabbladdstationer i regionen.

Projektwebb

På vår projektwebb hittar du

  • Information om elbilar och laddning
  • Checklistor för dig som vill installera laddning
  • Kontakter till lokala installatörer
  • Information om aktuella investeringsstöd

Projektinformation

Projektet pågår under åren 2018-2022

Budget:
Projektets totala budget är 8 miljoner SEK. Region Jämtland Härjedalen är samverkanspart och har tillgång till hälften av resurserna. Medfinansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun

Partners:
BioFuel Region AB och Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen

fixa laddplats

Fixa laddplats

På platser där laddning sker ofta bör en laddbox/laddstolpe användas, den garanterar säker laddning. Här har vi samlat information som hjälper dig som ska installera laddning.

laddning

Ladda elbil - Så fungerar det

Du stannar inte för att ladda, du laddar när du stannar. I början behöver du lära dig hur allt funkar, men ganska snart märker de flesta att det är väldigt smidigt eftersom räckvidden oftast täcker dagsbehovet. De flesta elbilsförare gör omkring 90% av sin laddning hemma och behöver sällan ladda på andra platser. Smidigt! Läs mer.

Sisl

Stolpe in för stad och Land Mellersta Norrland

Projektet Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län. Läs mer.

logoskog