Transportbil på biogas i företaget - frågor och svar

Att anväda en fossilbränslefri transport/servicebil i verksamheten kan skilja sig från en folssilt driven transportbil. Här har vi därför samlat lite olika vanliga frågor och svar.
Undrar du något annat som inte tas upp här är du varmt välkommen att ta kontakt.

Illustrativ bild som visar transportbilar som drivs av el eller biogas, samt möjligheten att ladda bilen på arbetsplatsen.

Genom projektet Elbilslandet syd har en vägledning om laddningsbara och biogasdrivna fordon tagits fram, du hittar den här: Vägledning för företagets fossilfria bilresor

Den har inte fokus på just lätta transportbilar men innehåller mycket information som är applicerbar på lätta transportbilar också. Den innehåller ett antal bilagor med fördjupning om bland annat bidrag för laddning, behovsanalyser, jämförelse av fordon och betalningsmodeller för laddning.

Vilken bil passar mig?
Finns något stöd för att köpa en fossilbränslefri lätt transportbil?
Vad blir kostaden för en fossilfri lätt transportbil`?

Transportbilar på biogas

Vad är biogas?
Är biogas förnybart?
Vad är räckvidd för biogasbil?
Är bränslekostnaden lägre för biogas jämfört med bensin?
Konvertering bensin till biogasbil
Undrar du något annat?

Har du en fråga som inte besvaras här?
Välkommen att ta kontakt så hjälper vi dig, och kan göra svaret tillgängligt även för andra.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se