Laddbara mil med transportbil

Genom Laddbara mil med transportbil vill vi verka för att öka omställningen till fossilbränslefria transportbilar. Genom informationsspridning, rådgivning och prova-på-aktiviteter vill vi visa på möjligheterna med fossilbränslefria transportbilar för verksamheter i Jämtland Härjedalen.

Illustration av fosslbränslefria laddbara lätta transportbilar, som går på el, som laddas på byggarbetsplats och som går på biogas.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen som använder transportbilar i sin verksamhet.

Satsningen vill visa på möjligheterna med fossilbränslefria transportbilar via:

  • Informationsspridning
  • Rådgivning
  • Provkörning
  • Exempel från lokala företag

Aktiviteter kommer både ske genom uppsökande verksamhet och deltagande i mässor eller liknande sammankomster. Transportbilar är en fordonstyp som ökar i antal och i dagsläget drivs 80 % på diesel och 8 % på bensin. Men teknikutvecklingen gör att det nu finns andra alternativ på marknaden. Sammantaget gör detta att det finns en stor möjlighet och potential till omställning i den här målgruppen som vi tidigare inte nått.

Satsningen avgränsas till att fokusera på lätta transportbilar (även kallade skåpbilar) som drivs på el eller biogas.

Vill du veta mer och delta på en träff i din kommun med möjlighet att provköra? Gör en intresseanmälan här så hör vi av oss till dig med information.

Skriv upp dig på kontaktlistan här

Exempel från företag som kör på el idag

Vi har träffat några företag som idag har eldriva transportbilar i sin verksamhet. Se filmklippen nedan om hur det fungerar för dem!

Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Östersunds kommun är en samverkanspart. Satsningen sker på uppdrag av Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommun.

Satsningen bedrivs via den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som utökad energi- och klimatrådgivning och finansieras av Energimyndigheten.

Bilden föreställer loggorna för energi- och klimatrådgivningen Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, Energimyndigheten, Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Härjedalen, Strömsund, Åre och Östersunds kommun.