Förnybart i tanken (förslag)

Förnybart i tanken, en 3-årig satsning med start hösten 2019, ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Satsningen ska bidra till:

  • minskade koldioxidutsläpp
  • genomförandet av länens klimatstrategier
  • ökad regional konkurrenskraft för näringslivet

Genom strategiskt arbete, kunskapsspridning, stöttning till företag, och offentlig upphandling vill vi möta de identifierade utmaningar som finns i länen för förnybara och hållbara drivmedel.

Budget:
Projektets totala budget är 8,2 miljoner SEK. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Biofuel Region AB är samverkanspart.

Coronavirus

Förnybara drivmedel

Är du företagare och behöver stöd med anledning av corona/covid-19?
verksamt.se hittar du information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.
Besök www.verksamt.se

Två personer som sitter och pratar

Evenenemang

Timbanken erbjuder små och medelstora företag fem timmars kostnadsfri konsulthjälp.Läs mer

bild på tabeller och diagram


Se sammanställning av företagens påverkan av corona/covid- 19. Läs mer

Finansiering kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region AB.

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden - Region Jämtland Härjedalen - Länsstyrelsen Västernorrland - Biofuel Region