Förnybart i tanken

Förnybart i tanken, en 3-årig satsning med start hösten 2019, ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Satsningen ska bidra till:

  • minskade koldioxidutsläpp
  • genomförandet av länens klimatstrategier
  • ökad regional konkurrenskraft för näringslivet

Genom strategiskt arbete, kunskapsspridning, stöttning till företag, och offentlig upphandling vill vi möta de identifierade utmaningar som finns i länen för förnybara och hållbara drivmedel.

För mer information om projektet och dess aktiviteter klicka dig vidare till den dedikerade hemsidan:

BioFuel RegionFörnybart i tanken - BioFuel Region

Budget:
Projektets totala budget är 8,2 miljoner SEK. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Biofuel Region AB är samverkanspart.

Finansiering kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region AB.

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden - Region Jämtland Härjedalen - Länsstyrelsen Västernorrland - Biofuel Region