Kom igång

Berätta om den här bra aktiviteten för din arbetsgivare och när du fått OK anmäler du din arbetsplats.

Vad innebär det då att delta?

Tävlingen går ut på att förbättra förutsättningar för att kunna cykla till och från jobbet genom att uppfylla ett antal olika cykelvänliga kriterier.

Ju fler cykelvänliga kriterier ni uppfyller desto cykelvänligare klimat skapas.

Antal uppfyllda kriterier innebär olika nivåer av Cykelvänlig arbetsplats. Ju fler kriterier ni uppfyller desto fler ifyllda stjärnor kommer att synas under ert företags logga på hemsidan.

Bedömningen sker dels efter vilken nivå din arbetsplats lyckas komma upp till men också efter hur stora förbättringar som skett. Därför är det viktigt att fylla i både nuläge och läget när tävlingen avslutas.

Anmäl din arbetsplats genom at fylla i formuläret här och börja bocka av cykelvänliga kriterier.

Läs mer om Cykelvänlig arbetsplats här

Och se listan över de cykelvänliga kriterierna här

Har du frågor? Kontakta oss via testresenar@regionjh.se

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden