Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken i länet och till angränsande län.

RKM har ansvar för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska mål fastställas, inriktning och strategier för trafiken beskrivas.

Tillsammans är budget och trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styrdokumenten för den regionala kollektivtrafiken.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020PDF


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214