Stöd vid företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi vill växa och välkomnar fler företag hit. Hos oss kan du få hjälp med det praktiska, ett brett kontaktnät, olika arenor för samarbeten och en rad andra tjänster.

Foto: Håkan Wike

Vår region vill att fler företag ska få upp ögonen för Jämtland Härjedalen så att vi kan skapa fler samhällsekonomiska intäkter. Därför behöver fler företag utanför länet och storstäderna få kännedom om alla affärsmöjligheter som finns här och om livskvalitén som många inflyttare berättar om.

Tillsammans med länets åtta kommuner driver vi en etableringsfunktion som främjar investeringar och nyetableringar. Vi arbetar för att marknadsföra och utveckla regionen som etableringsort för nya företag och verksamheter.

Vid en etablering eller expansion kan det till exempel behövas ett stort beslutsunderlag och hjälp med det praktiska. Vi erbjuder hjälp med en grundservice, om än med lite olika omfattning, oavsett om det handlar om 80 nya jobb eller enstaka nya anställningar för att förverkliga vår regions tillväxt.

Några av de tjänster som vi erbjuder är näringslivskartläggning, hjälp att hitta rätt lokaler eller mark, olika finansiering och stöd, tillståndsärenden, inflyttarservice och nätverkande. Vi skräddarsyr hjälp efter ditt företags behov.

Sedan 2019 driver Region Jämtland Härjedalen projektet "A Business Region on the Move”, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att främja företagsetableringar. Samtliga kommuner i länet har deltagit i projektet och Region Jämtland Härjedalen satsar även regionala utvecklingsmedel från anslag 1:1 på detta. Tillsammans främjar vi nyetableringar och expansioner i befintligt näringsliv för att skapa nya sysselsättningar.

Projektets mål är att 120 nya företag ska etableras under en 3-årsperiod och bidra till 250 nya sysselsättningar. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och genom EU-medel via Tillväxtverket.

Resultat i början av 2023 är:

  • 315 (av 300) företag har fått stöd
  • 72 (av 120) nya företag har fått stöd
  • 631 nya heltidstjänster (av 250) i företag som har fått stöd

Mer information


Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move (engelska)

www.businessregionmidsweden.se

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se