Innovation

Stämpelbild - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025

Innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Det vill vi ha i Jämtlands län. Därför arbetade Regionförbundet i Jämtlands län under 2013 fram en regional innovationsstrategi i bred samverkan med näringslivet, kunskapsmiljöerna, civilsamhället och den offentliga sektorn.

Att finansiera innovationer och utveckling