Pressbilder och kontaktpersoner

Pressbilderna är fria för publicering i samband med redaktionella artiklar om Region Jämtland Härjedalen. Ange fotobyline namn i samband med all publicering av pressbilderna.

Klicka på den bild du vill hämta, högerklicka på den högupplösta bilden och välj "Spara bild som..."

Regionstyrelsen, regionråd

Magnus Rönnerfjäll (C) Regionstyrelsens ordförande

Magnus Rönnerfjäll (C)
Regionstyrelsens ordförande
Fotograf: Anna Wilhelmsson

Robert Hamberg (M) Regionstyrelsens 3:e vice ordförande

Robert Hamberg (M)
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 070-288 59 96
Fotograf: Fotograferna Anna & Maria AB

  Ann-Marie Johansson (S) Regionstyrelsens 2:a vice ordförande

Ann-Marie Johansson (S)
Regionstyrelsens 2:a vice ordförande
Telefon: 0647-440 40, 070-311 45 30
Fotograf: Andreas Larsson

Anton Nordqvist (MP)
Regionstyrelsens 3:e vice ordförande
Telefon: 072-500 29 39

Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd

Foto saknas

Tom Silverklo (C)
Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande
Telefon: 073-267 27 97

Lennart Ledin. Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande

Lennart Ledin (L)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 1:a vice ordförande
Telefon: 070-327 99 47
Fotograf: Sara Rönnberg

Bengt Bergqvist (S). Hälso & sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

Bengt Bergqvist (S)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-363 38 76

Christine Persson (C). Hälso- och sjukvårdnämndens 3:e vice ordförande.

Christine Persson (C)
Hälso- & sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande
Telefon: 070-329 74 15
Fotograf: Sara Rönnberg

Regionala utvecklingsnämnden, regionråd

Elise Ryder Wikén (M) Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Elise Ryder Wikén (M)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Telefon: 070-649 64 04
Fotograf: Fotograferna Anna & Maria AB

Karin Thomasson (MP) Regionala utvecklingsnämndens 1:a ordförande

Karin Thomasson (MP)
Regionala utvecklingsnämndens 1:a vice ordförande
Telefon: 070-699 99 28
Fotograf: Fotograferna Anna & Maria AB

Robert Uitto (S) Regionala utvecklingsnämndens 2:a vice ordförande

Robert Uitto (S)
Regionala utvecklingsnämndens 2:a vice ordförande
Telefon: 070-962 73 64

Tjänstepersoner

Tillförordnad regiondirektör Anders Byström

Anders Byström
Tillförordnad regiondirektör
Telefon: 063-14 66 00
Fotograf: Andreas Larsson

Anna Halvarsson

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör
Telefon: 063-14 65 77

Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn

Anna Granevärn
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 070-261 05 59
Fotograf: Sara Rönnberg

Regionstabschef Mikael Ferm. Foto: Andreas Larsson

Mikael Ferm
Regionstabschef
Telefon: 063-14 75 53
Fotograf: Andreas Larsson

Jennie Eriksson
Ekonomidirektör
Telefon: 063-14 72 25
Fotograf: Sara Nilsson

Sara Nilsson
Kommunikationsdirektör
Telefon: 063-14 77 37, 070-36 46 782
Fotograf: Sara Rönnberg

Krister Eriksson
HR-direktör
Telefon: 063-14 75 08, 070-664 22 11
Fotograf: Sara Rönnberg

IT-chef Marit Nilsson. Foto: Andreas Larsson

Marit Nilsson
IT-chef
Telefon: 063-14 76 77, 070-349 31 35
Fotograf: Andreas Larsson

Upphandlingschef Lena Larsson. Foto: Andreas Larsson

Lena Larsson
Upphandlingschef
Telefon: 063-14 77 28, 070-226 77 28
Fotograf: Andreas Larsson

Revisionsdirektör Leif Gabrielsson. Foto: Andreas Larsson

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör
Telefon: 063-14 75 28
Fotograf: Andreas Larsson

Foto saknas

Bodil Landstad
Forsknings- och utbildningsdirektör
Telefon: 063-14 75 63

Foto saknas

Johan Palm
Chef för Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Telefon: 063-14 77 62, 073-820 73 89

Urban Tirén, regionöverläkare

Urban Tirén
Regionöverläkare
Telefon: 063-14 75 34, 063-15 32 72
Fotograf: Sara Rönnberg

Anna Fremner. Tillförordnad primärvårdschef

Anna Fremner
Primärvårdschef
Telefon: 070-292 70 19
Fotograf: Sara Rönnberg

Stefan Stjernström
Folktandvårdschef
Telefon: 063-14 75 14

Chef, område kollektivtrafik. Marie Nordmark

Marie Olofsson
Områdeschef, staben för kollektivtrafik
Telefon: 0730-36 47 74

Chef, område kollektivtrafik. Marie Nordmark

Anna Söderbäck
Områdeschef, Kultur och bildning
Telefon: 063-14 67 32

Chef, område Hållbar tillväxt. Anna Halvarsson

Anna Halvarsson
Områdeschef, Hållbar tillväxt
Telefon: 063-14 65 22

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se