Gemensamma nämnden för IT-drift och IT-stöd

Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd som utses av fullmäktige, är en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. Det sitter totalt två ledamöter i nämnden och två ersättare, en ledamot och en ersättare från regionen samt en ledamot och en ersättare från Åre kommun.

Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd ska leverera en definierad och ändamålsenlig IT-infrastruktur, för att kunna samutnyttja och samfinansiera i nödvändiga investeringar i IT-verksamheten, detta möjliggör leverans av nödvändiga drifttjänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214